Assistance

Organizacja holowania i podstawienie auta zastępczego

Assistance szybkie wsparcie w wielu ciężkich sytuacjach na drodze, na terenie całej Polski. Zapewniamy bardzo szeroki zakres usług Assistance, holowanie, auto zastępcze, auto serwis.

Wypadek samochodu, który nie nadaje się do dalszej jazdy. Co teraz? Oczywiście wzywamy pomoc drogową. Okazuje się jednak, że wielu kierowców bardzo się przed tym broni, aby uniknąć wysokich kosztów tej usługi. Niepotrzebnie. Zgodnie z prawem Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy kolizji ma obowiązek zwrócić nam pieniądze za holowanie. Warto jednak wiedzieć, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły.  

Holowanie samochodu to koszt, który pokrywa ubezpieczyciel. Jeśli obecna na miejscu zdarzenia policja uznaje, że samochód biorący udział w kolizji nie nadaje się do dalszej jazdy, nakazuje kierowcy zorganizowanie transportu auta do warsztatu. Ma on dwa wyjścia: samodzielnie zamawia usługę holowania, albo robi to za niego policja, która nie będzie na pewno dbać o koszty.  

Usługa holowania jest kosztem, który musi zostać zwrócony przez ubezpieczyciela sprawcy. Wystawioną fakturę dolicza się do sumy wypłacanego odszkodowania. Jest to jasno uregulowane w artykule 361§ 2 k.c. Pod nazwą pełnego odszkodowania. Warto natomiast pamiętać, że w tym samym artykule jest mowa o granicach związku przyczynowego. Co to oznacza? Auto holujemy do warsztatu rozsądnie oddalonego od miejsca zdarzenia. Jeśli naszym kaprysem będzie, aby samochód został przewieziony z Gdańska do Krakowa, wówczas taki koszt może zostać słusznie przez ubezpieczyciela zakwestionowany.  

W praktyce na poszkodowanym kierowcy ciąży więc obowiązek wybrania pomocy drogowej, która będzie transportować jego samochód do warsztatu. Oczywiście nie ma żadnych podstaw, aby podważać zasadność przewozu rozbitego samochodu do warsztatu znajdującego się w obrębie miasta lub jego bliskich granicach, jednak przesada na pewno zostanie wzięta pod uwagę przez ubezpieczyciela.    

Wówczas, gdy dostarczymy mu absurdalnie wysoki rachunek za holowanie, będzie on miał podstawy, aby go zakwestionować. Należy jednak wziąć pod uwagę okoliczności. Kierowca, który jest w szoku po wypadku, nie musi przecież myśleć logicznie. Często zdarza się też, że to policja wzywa pomoc drogową nie zajmując się szukaniem korzystnej oferty. Wówczas TU nie będzie miało podstaw do unikania zwrotu tego kosztu.

Pamiętajmy więc o istotnych zasadach. Holowanie uszkodzonego samochodu jest normalnym składnikiem procedury usuwania zaistniałej szkody i kierowca ma pełne prawo dochodzić zwrotu z tytułu polisy OC sprawcy. Nie może jednak dowolnie wykorzystywać tego prawa i sztucznie zawyżać kosztów usługi.  

Każdemu poszkodowanemu należy się samochód zastępczy